Přerušení činnosti školní družiny

Na období letních prázdnin přerušuji činnost školní družiny.

Ivana Melichárková, ředitelka školy