Úřední hodiny ve ŠJ před začátkem šk. roku 2019/20

26.8.2019 6:00 - 12:00 hodin
27.8.2019 12:00 - 18:00 hodin
28.8.2019 6:00 - 12:00 hodin
29.8.2019 12:00 - 18:00 hodin
30.8.2019 6:00 - 12:00 hodin

VSTUP BOČNÍM VCHODEM DO JÍDELNY NA ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ