Matematika nás baví

V hodinách matematiky nesedíme jen v lavicích, ale jezdíme autobusem, krájíme koláče, počítáme lentilky, krokujeme na schodech, stavíme nejrůznější stavby a pořádáme výstavy. Na matematiku se těšíme, protože si vzájemně pomáháme k úspěchu, komunikujeme, pracujeme v týmech a řešíme různé sociální situace. Chyba nás neleká, ale využíváme ji jako prostředek k učení. Všichni pak máme z dobře odvedené práce radost. Barbora Bulová

Obrázek