Vliv alternativních metod vizualizací a uživatelských rozhraní na výkon jedince

Tento projekt je zaměřen na žáky 7. - 9. tříd a je organizován Masarykovou univerzitou. Orientuje se na zkoumání přínosu virtuální reality ve výuce. Jedná se o to, že naši žáci budou mít možnost zkusit si výuku zeměpisu za pomoci virtuální reality. Vybrána byla tématika vrstevnic, která se jeví jako ideální pro využití 3D prostředí. Následně bude zjišťováno, jako moc byla tato metoda přínosná oproti klasické výuce „face to face“. Doba jde samozřejmě rychle dopředu a ať chceme nebo ne, tak se elektronika stále více stává součástí výuky a samozřejmě i našeho každodenního života, proto je velmi důležité vědět, jak ji správně využívat, což je smyslem tohoto projektu.

Žáci budou po celou dobu studie vystupovat pod přiděleným identifikátorem, čímž je zajištěna jejich ochrana v rámci GDPR. Žákům bude umožněno kdykoliv z testování odejít.

Přílohy: