Karneval ve školní družině

V pátek 1. března se děti všech oddělení školní družiny sešly na další tradiční akci, a to na karnevalu. Tentokrát nesl název Kosmický a byl zahájen slavnostní promenádou masek. Následovalo vystoupení tanečního kroužku, jehož temperamentní kosmický tanec nadchl a roztleskal všechny přítomné. O zábavu se postaraly děti z osmého oddělení, které se svojí paní vychovatelkou nacvičily a předvedly velmi vtipnou, dramaticky ztvárněnou písničku. Poté proběhlo vyhlášení nejoriginálnějších masek a závěr patřil velkému tanečnímu reji. Každý účastník si pak domů odnášel nejen diplom a malou sladkost, ale i krásný zážitek.

Vychovatelky ŠD