Zajímavá pozvánka

V pondělí 28. ledna proběhla na Základní škole Horácké náměstí 13 otevřená ochutnávková lekce FIE pro dospělé z řad komunity školy i široké veřejnosti. A jak taková lekce probíhá?Příchozí měli možnost vyzkoušet si práci v instrumentu Uspořádání bodů. V tomto instrumentu je hlavním úkolem spojování bodů do „předepsaných“ obrazců. Účastníci společně se zprostředkovatelem provedou analýzu stránky a současně přemýšlí nad vhodnou strategií pro splnění úkolu. Po samostatné práci nad stránkou proběhne tzv. přemostění, tedy diskuze nad využitím hlavního principu stránky v reálném životě. Pro bližší představu metody měli účastníci lekce možnost nahlédnout do dalších instrumentů řady jako například Analytické vnímání, Kategorizace aj.

Ochutnávkovou lekci vedly Mgr. et Mgr. Michaela Rinková a ředitelka školy Mgr. et Mgr. Ivana Melichárková. Rády bychom touto cestou vyzvaly samotné účastníky ochutnávky, ale i další zájemce z řad veřejnosti, aby nás v případě zájmu o pravidelné setkávání kontaktovali například na email skola@zshoracke.org. Na zájemce se budeme těšit.