Šňůrka plná písmen

Na začátku druhého pololetí se naše třída námořníků 1.D zapojila spolu s dalšími prvňáčky naší školy do celorepublikového projektu Už jsem čtenář. Cílem projektu je posílit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky, a vytvořit tak základ pro pravidelný návyk k četbě. Odměnou pro každého bude nejen spousta krásných chvilek se zajímavými knížkami, ale také knížka určená jen prvňáčkům s názvem Kde se nosí krky.

Už se na všechny dobrodružné příběhy těšíme!

Obrázek