Přerušení činnosti školní družiny

V době pololetních prázdnin 1.2.2019 přerušuji činnost školní družiny.
Ivana Melichárková, ředitelka školy