Přerušení činnosti školní družiny

Na období vánočních prázdnin přerušuji činnost školní družiny.
Ivana Melichárková, ředitelka školy