Vánoční dílny s rodilými mluvčími

K Vánocům patří tradice a u nás ve škole se již tradičně (letos potřetí) uskutečnily vánoční dílny s rodilými mluvčími. Oslovila jsem anglicky mluvící cizince žijící v Brně, kteří rádi pracují s dětmi a jsou ochotni přijít k nám do školy a povědět dětem o vánočních tradicích u nich doma a spojit to i s výrobou jednoduchých vánočních předmětů. Po zkušenostech z minulých ročníků bylo trochu snadnější takové dobrovolníky najít, sociální sítě mi komunikaci velmi usnadnily. V úterý 11. prosince jsme přivítali čtyři lektory z USA a Norska, kteří pro naše žáky z 5. ročníku připravili úžasné dílny. Děti se dozvěděly mnoho detailů o tradičním jídle, vánoční výzdobě i zvycích, které pak mohly srovnávat s naší tradicí. Dílny trvaly dvě hodiny a kromě mnoha zajímavých informací doplněných fotografiemi a prezentacemi si děti zazpívaly vánoční koledy, doplňovaly křížovky či kvízy a tvořily drobné výrobky (například si vyráběly různé vánoční dekorace jako věnec, soba, ušily si punčochu na drobné dárečky, které si děti v Anglii zavěšují na krb, nebo si vyrobily vánoční přání). Hlavně však měly možnost komunikovat s rodilými mluvčími a procvičit si angličtinu v reálném životě! Měla jsem velkou radost, že mnoho dětí využilo tuto příležitost a nebálo se rodilých mluvčích ptát. Vysloužily si od nich pochvalu za ukázněnost i aktivní komunikaci. Děkuji všem zúčastněným za spolupráci při organizaci této akce.

paní učitelka Jana Gregorová