ZŠ Horácké náměstí podporuje učební obory a aktivitu žáků

Nejen žáci druhého stupně, ale i žáci 5. ročníku naší školy se před nedávnem zúčastnili Festivalu vzdělávání spojeného s Veletrhem středních škol. Ptáte se, proč už žáci 5. ročníků? Cílem této akce nebyla totiž jen prezentace jednotlivých středních škol, jako jsme byli doposud zvyklí, ale také praktické seznámení s různými učebními obory. Žáci se zde mohli setkat například s profesí pekaře, automechanika, kadeřníka, zdravotníka, ale i s těmi méně známými profesemi jako například zámečníka, řezníka. Pro děti zde byla připravena jednotlivá stanoviště, kde si mohly samy vyzkoušet danou profesi. Tento zážitek může také následně žákům usnadnit výběr střední školy. Jediným mínusem, který shledávali žáci na této události, bylo málo časového prostoru.