Osmáci učí páťáky

Během listopadu se všechny třídy 5. ročníku vydaly na návštěvu na 2. stupeň. Netrpělivě je tam vyhlíželo 9 žáků 8. ročníku, kteří si pro ně připravili dílničky na téma volba povolání. Páťáci si hravě zopakovali, jaká povolání znají, a popřemýšleli nad tím, co by jednou sami chtěli dělat. Dozvěděli se také, kam můžou jít studovat po základní škole. A aby se také něco přiučili, byly pro ně připraveny také anglické hry, v nichž se dozvěděli, jak se různá povolání řeknou anglicky. Jako bonus navíc mohly děti nahlédnout a strávit nějaký čas v prostředí, do kterého se přesunou v příštím roce jako šesťáci.