100 let republiky na naší škole

Stejně jako celá Česká republika se také naše škola zúčastnila oslav výročí založení republiky, a to formou projektového dne. Učitelé na naší škole zapojili do této iniciativy také budoucí prvňáčky z okolních mateřských školek. Předškoláky nejprve přivítala paní ředitelka, poté se mohli posadit do historických škamen restaurovaných staršími žáky naší školy, absolvovat krátké dílničky, projít si školu s historickými předměty a zatančit si charleston. Na závěr si odnesli domů perníkového Horáčka a pamětní list. Tato událost proběhla na pracovišti Uprkova, další akce čekají děti na jaře tentokrát na pracovišti Horácké náměstí. Velmi nás potěšilo, že se dětem akce líbila, a přikládáme osobní poděkování z MŠ Kárníkova. „...dovolte, abych  jménem doprovázejících p. učitelek a především našich předškoláků poděkovala všem organizátorům dnešní akce za příjemně a užitečně strávené dopoledne. Naše děti byly nadšené ze všech připravených aktivit v rámci akce "Škola včera a dnes".  Oceňujeme elán, nadšení a invenci všech vašich  kantorů i dětí, kteří se do akce zapojili.“(ředitelka MŠ Kárníkova)

Ani žáci druhého stupně nebyli ochuzeni o neobyčejný den. Měli možnost vybrat si dílnu dle vlastního zájmu. Většina žáků byla na výjezdní dílně mimo školní lavice, např. v muzeu na výstavě Ať žije republika, v kině na představení Toman nebo si mohli vyzkoušet geocaching v centru Brna. Žáci, kteří zůstali ve škole, vytvářeli časovou osu slavných osmiček doplněnou významnými historickými událostmi.

Obrázek