Zahradní slavnost

Říká se, že když něco končí, něco nového začíná. V tomto duchu se 15. června 2018 konala akce školní družiny „Loučení se zahradou“. Bohatý program zahrnující pohybové aktivity s barevnými padáky, působivé vystoupení tanečního kroužku a společné kreslení na chodník jsme si všichni moc užili. A už teď se těšíme na to, čím nás nově zrekonstruovaná zahrada po prázdninách překvapí. Vychovatelky ŠD