Aktivní žáci a učitelé na naší škole

Kroužek Aktivní občan vznikl na základě projektu Prevence školní neúspěšnosti na ZŠ Horácké náměstí. Celý rok jsme se s dětmi snažili rozvíjet komunkaci, nebýt lhostejní k okolí v naší obci, navštěvovat výstavy atd. Proto jsme se rozhodli namalovat, jak si představujeme okolí Palackého náměstí, a to očima dětí. Naše náměty byly vloženy na úřad naší městské části přímo panu starostovi, který nám odeslal výše přiložený dopis, za který mu děkujeme. Petra Oprchalová