Pozdrav ze školy v přírodě

Žáci na školu v přírodě dorazili v pořádku a posílají pozdrav :-)