Poděkování krajského koordinátora BESIPu

V pondělí 13. května se v areálu naší školy a uskutečnila dopravní soutěž Mladý cyklista, k jejíž realizaci v režii Centra AMAVET jsme mohli pomoci zajištěním prostor a pomocných sil z řad personálu i žactva. Akce tak měla pohodový průběh a nás těší pozitivní zpětná vazba ze strany organizátorů.

Vážená paní ředitelko.

Chci vyjádřit své nejhlubší a nejupřímnější poděkování za skvělou spolupráci Vám, paní zástupkyni Mendlové, žákům 9. třídy, kteří vypomáhali, a přeneseně všem Vašim kolegům při realizaci dopravní soutěže mladých cyklistů, která se uskutečnila dne 13. května v prostorách Vaší školy a dopravního hřiště. Letošní ročník se dle mých vlastních zkušeností řadí k těm nejpovedenějším a to minimálně za skoro 15 let, co zastávám pozici krajského koordinátora BESIPu. Uvědomuji si nelehkost úkolu zajistit běžný provoz školy a k tomu hostit velkou soutěž, ale Vy a Vaši zástupci jste vše zvládli na výbornou. Žáci, kteří nám vypomáhali, se svých úkolů zhostili neméně zodpovědně a tohle všechno přispělo k celkové kvalitě a výborné atmosféře, která soutěž provázela od začátku až do konce. Ještě jednou děkuji a budu doufat v další vynikající spolupráci do dalších ročníků soutěže nebo společných akcí pro děti a mládež.

Ing Pavel Čížek Krajský koordinátor BESIP pro JMK

Ředitel Centra AMAVET - Junior Brno

Obrázek