Soutěž v anglickém jazyce ENGLISH JUNGLE na ZŠ Horácké nám. aneb KAŽDÝ MŮŽE PŘEDVÉST, CO V NĚM JE!

Letos jsme si totiž zasoutěžili všichni... písemnou část školního kola psaly všechny děti a do ústního kola tedy postoupily ty nejúspěšnější.
Děti absolvovaly náročný poslech, kde slova řadily do správného pořadí, určovaly zda-li jsou věty pravdivé, spojovaly obrázky se slovy a v další části se musely poprat s různě obtížným textem a odpovídat na otázky.
Ústní část proběhla 12. dubna 2018 a sešlo se 10 – 12 dětí za každou kategorii. Celkem se zúčastnilo 33 dětí.
V ústní části soutěže děti přednesly připravenou básničku nebo zazpívaly písničku, dále popisovaly obrázek a samozřejmě musely také odpovídat na otázky zkoušejícím paním učitelkám. Mnoho dětí si vedlo velmi dobře, a proto nebylo lehké rozhodnout o vítězích jednotlivých kategorií, kteří postupují do městského kola. Hlavně v kategorii 5. ročník to bylo těžké, výkony byly velmi vyrovnané.
Je velká škoda, že v městském kole není zvlášť kategorie pro 4. ročník, protože máme spoustu šikovných čtvrťáků. A tak jsme udělili hned tři první místa!
Dětem gratulujeme ke skvělým výkonům!
Školní kolo
3.ročník – 1. místo: Lucián Kotas ze 3.C
4.ročník – 1. místo: Ema Rozsívalová ze 4.D, Adam Vichr ze 4.C, Anna Vyklická ze 4.C
5.ročník – 1. místo: Jakub Hostaša z 5.E
Městské kolo
Čtyři žáci 1.stupně se dne 18. dubna 2018 zúčastnili městského kola soutěže v anglickém jazyce English Jungle. Městské kolo probíhalo v podobném duchu jako kolo školní, za účasti těch nejlepších žáčků z Brna.
Naši žáci dosáhli velmi pěkných výsledků:
4.kategorie – 11. místo: Jakub Hostaša z 5.E
3.kategorie – 3. místo: Lucián Kotas ze 3.C, super úspěch!!!
2.kategorie – 5. místo: Klára Čermáková z 2.C
1.kategorie - 18. místo: Robert Pohl z 1.A
Všem dětem děkujeme za skvělou reprezentaci školy a gratulujeme k velmi dobrým výsledkům v náročné konkurenci žáků z celého Brna. Mgr. Jana Gregorová