Workshop první pomoci

V březnu proběhl ve třídě 8.B nácvik první pomoci, který vedl student 5.ročníku LF MU Honza Flodr. Děti si s malou dopomocí samy přicházely na to, jak by měly postupovat v situaci, kdy někdo v jejich okolí potřebuje zdravotnickou pomoc. Důležité bylo to, aby se naučily první pomoci a zároveň neohrozily samy sebe. Všichni si prakticky vyzkoušeli, jak provádět masáž srdce u dospělého i u dítěte. Na konci workshopu, který trval dvě vyučovací hodiny, vyzkoušeli žáci simulaci konkrétní situace, kdy mají poskytnout první pomoc a přivolat sanitku. Ať již někteří podobné školení absolvovali či ne, byl tento čas strávený nácvikem velkým přínosem pro všechny zúčastněné, protože umět pomoci druhému člověku je to nejdůležitější, a proto je třeba to stále opakovat. Žáci byli aktivní a komunikativní, což bylo skvělé. Děkujeme Honzovi a budeme se snažit, aby stejný workshop mohl proběhnout i v dalších třídách.

Obrázek