Deváťáci si vyzkoušeli přijímací zkoušky nanečisto

Již před jarními prázdninami absolvovali žáci 9. ročníku přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka nanečisto. Organizace byla podobná jako u přijímacích zkoušek, každý žák musel zvládnout v časovém limitu a pouze s povolenými pomůckami test z matematiky a poté z českého jazyka. Pro žáky s úpravou podmínek přijímacího řízení byly uzpůsobeny podmínky podle jejich potřeb. Po ukončení vyhodnotili učitelé odpovědi uvedené v záznamovém archu a výsledný počet bodů sdělili každému žákovi. Následně proběhla s žáky reflexe a zodpovězení dotazů ke konkrétním úkolům, aby mohli žáci zjištěné poznatky ještě využít při přípravě.

Žáci přistupovali k práci velice zodpovědně a měli možnost zažít podobnou atmosféru, jako by byli u přijímacích zkoušek. Přejeme všem deváťákům, aby u přijímacích zkoušek v řádném termínu dokázali využít získané znalosti a dovednosti a uspěli ještě lépe!