Paměť národa na naší škole

Večer 9. března byl završením náročné práce dvou týmů žáků VIII.C, kteří se pod vedením svého třídního učitele Lukáše Nováka a za pomoci paní asistentky Jany Rejmanové zapojili do projektu Příběhy našich sousedů. Každý z týmů natočil příběh jednoho pamětníka. Sylva Francková, Denis Moskovchenko, Simona Srnská, Vojtěch Smysl a Ema Ševčíková zpracovali příběh Jaroslava Klabeneše. Druhá skupina žáků (Lucie Bartošová, Matyáš Brýdl, Sára Brýdlová, Šimon Pavelek a Marek Petr) připravila příběh Přemysla Tvrdoně. Svou práci prezentovali na Staré radnici v Křišťálovém sálu před představiteli města, pracovníky Institutu Paměti národa, pedagogy, rodiči, prarodiči a žáky ostatních škol. Prezentaci posuzovala také odborná porota, která při hodnocení našich týmů nešetřila pochvalnými slovy.

Jsme moc rádi, že se naši žáci zapojují do takových aktivit, které přispívají k rozvoji jejich osobnosti a jsou velkým přínosem i pro společnost. Velké poděkování patří také panu učiteli a paní asistentce, kteří přispěli svou podporou k úspěšnému dokončení práce obou týmů. Mgr. et Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy

Obrázek