Naši žáci uspěli v anglické konverzační soutěži

Dne 2. března jme měli příjemnou povinnost předat diplomy a věcné ceny úspěšným účastníkům školního kola anglické konverzační soutěže. Školní kolo proběhlo na přelomu ledna a února a mělo dvě části ve dvou kategoriích. První písemná část probíhala on-line formou a určila účastníky ústní části, do které postoupilo nejlepších osm.

Do okresního kola postoupily Jana Olivová (kategorie 6. - 7. ročníků) a Agáta Prášková (kategorie 8. - 9. ročníků). Oběma patří naše upřímné gratulace k jejich výbornému umístění. Jana Olivová se umístila na 2. místě o pouhý bod za vítězkou. Agáta se umístila na krásném 11. místě z 35 účastníků ze všech základních škol v Brně.

Je pěkné, že se reprezentantkám naší školy podařilo zopakovat krásné umístění z loňského roku. Z výsledků posledních ročníků okresních kol v anglické konverzaci je patrné, že se komunikaci v jazykové výuce intenzivně věnujeme.

Jakub Jiaxis Svoboda a Milan Navrátil

Obrázek