Horácké náměstí je Férová škola

Jako každý rok se i letos pod záštitou žákovského parlamentu na ZŠ Horácké náměstí konal v posledním předvánočním týdnu jarmark, na kterém prodávali žáci své výrobky. Každá třída si může vždy zvolit svoji prodejní strategii. Na jarmarku tak můžou žáci, jejich rodiče i širší veřejnost koupit vánoční ozdoby, přáníčka a drobné dárečky.

V souvislosti s touto aktivitou je u žáků rozvíjena matematická gramotnost. Žáci totiž výdělek z jarmarku rozdělí na tři části. Část peněz věnují na zvelebení školy a část na aktivity pro svoji třídu. U žáků je zároveň pěstována kompetence pomoci druhým, protože část peněz věnují i na charitu.

Zahájení letošního jarmarku bylo ovšem netradiční. Naše škola totiž obdržela od Ligy lidských práv certifikát Férová škola. Toto ocenění jsme získali na základě vyhodnocení dotazníků, otevřeného přístupu k rodičovské veřejnosti a využívání moderních výukových metod. Získání certifikátu není samozřejmostí a neplatí, že každá škola, která o něj zažádá, je automaticky oceněna.

Toto uznání naše škola s radostí přijala a váží si toho, že může patřit nejen mezi základní školy tvořící síť brněnských otevřených škol, mezi školy s daltonskými prvky výuky, hodnotového vzdělávání, s výukou matematiky podle profesora Hejného, ale i mezi Férové školy.

V současné době se pedagogové v rámci dalšího vzdělávání seznamují s metodou Feuersteinova instrumentálního obohacování, zkráceně FIE. Tato metoda je zaměřena na rozvoj umění učit se a umožňuje rozvíjet učební potenciál jedince. Žákům jsou prozatím nabízeny kroužky, kde se pracuje právě touto metodou. Postupně budeme usilovat o větší prosazení této metody do výuky. Z toho důvodu nabízíme pro příští školní rok FIE jako volitelný předmět.

O výukových metodách i pozitivní atmosféře na naší škole se můžete přijít přesvědčit na den otevřených dveří 17. května 2018. Více informací o naší škole naleznete také na nových webových stránkách www.zshoracke.org, facebooku Horácké je otevřená škola, popř. na instagramu zs_horacke_13.

Roman Růžička