Spolek

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ HORÁCKÉ NÁM. BRNO

Rádi bychom vám oznámili, že na naší škole funguje „Spolek rodičů a přátel ZŠ Horácké nám. Brno“. Za touto iniciativou stojí nadšení a aktivita posouvat věci dál, měnit je k lepšímu, být vnímaví k místu a lidem okolo nás. Hlavní vizí spolku je přispět k rozvoji Základní školy Brno, Horácké nám., a to zejména podporou:

  • aktivit vedoucích k pozitivnímu školnímu klimatu a estetizaci prostředí školy,
  • žáků nadaných, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami či ze sociálně znevýhodněného prostředí a jejich rodinného prostředí,
  • podmínek zabezpečení školy v oblasti materiální, hospodářské či personální,
  • spolupráce při vzdělávacím a výchovném působení rodiny, školy i dalších institucí.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název:            Spolek rodičů a přátel ZŠ Horácké nám. Brno

Adresa:           Horácké náměstí 1493/13, Brno – Řečkovice, 621 00

IČ:                  045 84 490

Č. ú.                2800984596/2010

 

Stanovy spolku je možné si přečíst zde.

Pokud máte zájem stát se členem spolku, vyplňte prosím přihlášku. Pokud máte možnost
a chuť podpořit činnost spolku finanční, materiální či jinou formou, kontaktujte prosím Kláru Procházkovou.

 

Tým spolku:

Martin Hofman – předseda spolku

Klára Procházková – místopředseda spolku

Irena Procházková – hospodář výboru

Alena Telenská – člen kontrolní komise

Alena Khazalová – člen kontrolní komise

Ivana Melichárková – člen kontrolní komise

Ilona Nesňalová – člen kontrolní komise

 

Pro více informací kontaktujte Kláru Procházkovou: k.prochazkova@zshoracke.org, +420 778 403 760.