Školská rada

Složení školské rady:

zástupci za zřizovatele

zástupci za rodiče

zástupci za školu

Na členy školské rady se můžete obracet s dotazy, připomínkami a návrhy k práci školy.  Vaše podněty budou podle závažnosti projednány na nejbližším zasedání rady, na mimořádném zasedání, případně se s nimi členové obrátí na vedení školy.

Zápisy z jednání