Přihlašování na exkurzi do Švýcarska pro žáky 2. stupně všech skupin již probíhá

Milí žáci 2. stupně,

připravili jsme pro vás exkurzi do Švýcarska, která se bude konat v termínu 28. 4. - 2. 5. 2024. Více o programu se dozvíte zde. Přihlašovat se nyní mohou všichni žáci 2. stupně, kteří mají zájem o exkurzi, tedy všichni zájemci z jazykové, sportovní i všeobecné skupiny. Informace k přihlašování naleznete na tomto místě.

Zájezd do Vídně měl velký ohlas

„Prater!“ To byla nejčastější odpověď na otázku, co se žákům nejvíce líbilo na exkurzi ve Vídni, kam se ve středu ráno 25. 10. 2023 rozjely tři plné autobusy nadšenců z druhého stupně naší školy. Samozřejmě, že v zábavním parku Prater bylo pro žáky nejvíce zábavy, ale líbila se jim také návštěva vídeňské zoologické zahrady (Tiergarten Schönbrunn). Kdo měl chuť se zamotat v labyrintu mezi živými ploty v přilehlých zahradách zámku Schönnbrunn, mohl se alespoň na chvíli ztratit v jeho chodbách a hledat se se svými kamarády.

Tradiční exkurze ve Vídni

K měsíci říjnu na naší základní škole neodmyslitelně patří výlet do Vídně. O návštěvu císařského města je
mezi žáky velký zájem, proto každý rok organizujeme právě na toto místo zájezd. S účastníky zájezdu
navštívíme nejprve zámek Schönbrunn se zámeckým parkem a zoologickou zahradou, poté se podíváme
na zimní sídlo Habsburků. Nevynecháme ani procházku centrem města s návštěvou katedrály svatého
Štěpána. Před odjezdem do Brna nás čeká ještě zábavní park Prater, jehož atrakce musí žáci vyzkoušet na

Pozdrav z Anglie

Zdravíme z cest!

První den v Amsterdamu byl trochu uplakaný, ale všechno jsme zvládli. Holanďané jsou velmi otužilí, jezdí na kole za každého počasí. Anglie nás uvítala sluníčkem, a tak jsme se kochali nádhernými výhledy z hradu Dover a obdivovali jsme krásu gotické katedrály v Canterbury. Dnes nás čeká první noc v rodinách, už se všichni moc těšíme a někteří i s napětím očekáváme...

Zdraví cestovatelé z VB.

Zájezd do Švýcarska

Od 23. dubna do 27. dubna 2018 se žáci naší školy vydali na poznávací zájezd do Švýcarska. Velké poděkování za organizaci a zajištění této akce patří Mgr. Romanu Růžičkovi a Mgr. Kateřině Ďurišíkové.

Poznávací výlet do Vídně

 

Dne 16. října jsme opět po roce podnikli cestu do podzimní Vídně. Čekala nás návštěva letního sídla panovníků Schönbrunnu a přilehlé ZOO, zimního sídla Hofburgu, centra Vídně, přírodovědného muzea a závěrečná návštěva parku Prátru s mnoha zajímavými atrakcemi. Doufám, že si všichni naši účastníci den náležitě užili a měli tak možnost alespoň na chvíli „nakouknout“ do německy mluvící země a slyšet němčinu, kterou se učí jako druhý cizí jazyk.  

Mgr. Lenka Vonášková