Ředitelské volno

Podle § 24, odstavec 2 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), budu vyhlašovat pro žáky Základní školy Brno, Horácké náměstí 13, z provozních a organizačních důvodů na období 31.10. a 1.11. volné dny (ředitelské volno). V tomto období bude přerušena i činnost školní družiny.
Ivana Melichárková, ředitelka školy