Kalendář školního roku

 

prázdniny
29.10. a 30.10.2018 podzimní prázdniny
22.12.2018 - 2.1.2019 vánoční prázdniny
1.2.2019 pololetní prázdniny
11.2. - 17.2.2019 jarní prázdniny
18.4. a 19.4.2019 velikonoční prázdniny
29.6.- 1.9. 2019 hlavní prázdniny

 

třídní schůzky a hovorové hodiny
6.9.2018 třídní schůzky (17.00 HN; 18.00 U)
22.11.2018 hovorové hodiny (16.00 - 19.00)
  ukázky práce sportovních tříd (16.00)
  schůzka rodičů žáků 5. tříd s vedením školy a výchovnou poradkyní (17.00)
  schůzka rodičů žáků 9. tříd s vedením školy a výchovnou poradkyní (18.00)
10.1.2019 hovorové hodiny (17.00 - 19.00)
11.4.2019 hovorové hodiny (17.00 - 19.00)
9.5.2019 třídní schůzky (17.00 HN; 18.00 U)
  ukázky práce sportovních tříd (16.00)
  informace pro nové žáky do budoucích 6. tříd, noví žáci (16.30)
6.6.2019 hovorové hodiny pro zvané a zájemce (16.30 - 18.00)

 

porady
22.11.2018 hodnocení za 1. čtvrtletí (14.30)
10.1.2019 porada o problémových žácích  (14.30)
24.1.2019 klasifikační porada za 1. pololetí (14.30)
11.4.2019 hodnocení za 3. čtvrtletí (14.30)
6.6.2019 porada o problémových žácích (14.30)
20.6.2019 klasifikační porada za 2. pololetí (14.00)

Akce školy

10.9. - 12.9.2018 adaptační výjezd 6. ročníku
  výměnný pobyt Španělsko - návštěva u nás
5.12.2018 mikulášská nadílka
20.12.2018 Jarmark pro veřejnost (rodiče a všichni přátelé školy (14.00 - 16.00)
vždy 1x každý měsíc den otevřených dveří (12.9., 10.10., 8.11., 14.12., 8.1., 6.2., 4.3., 10.4., 16.5., 12.6.)
5.4. a 6.4.2019 zápis do 1. tříd
15.5.2019 schůzka rodičů žáků budoucích 1. tříd
16.11.2018 ředitelské volno
23.2. - 2.3.2019 škola v přírodě s lyžováním
3.3. - 8.3.2019 LVK sportovních tříd
3.2. - 9.2.2019 LVK 7. tříd
8.7. - 12.7.2019 letní škola matematiky Hejný