Poděkování

Děkujeme brněnské firmě www.proalergiky.cz za sponzorské zapůjčení čističek vzduchu Winix do třídy IV.A.

 

Logo Winix