Učení mimo školní lavice

V týdnu před jarními prázdninami navštívili páté ročníky Diecézní muzeum v Brně, kde byl pro ně připraven výukový program Doba postní – Připravujeme se na Velikonoce. Prostřednictvím uměleckých děl v muzejní expozici žáci poznávali velikonoční svátky, přiblížili si stěžejní velikonoční události a na závěr si odnesli vlastnoručně vyrobený dáreček domů. Naši páťáci doporučují!

Obrázek