Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

Během února proběhlo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce, a to ve dvou kategoriích: 6. - 7. třídy a 8. - 9. třídy. Písemnou část, která se zaměřovala na poslech, porozumění, gramatiku a slovní zásobu, absolvovali všichni žáci s rozšířenou výukou německého jazyka. První čtyři účastníci z každé kategorie, kterým se podařilo písemnou část zvládnout nejlépe, postoupili do ústního kola. Rozhovor se všemi byl velmi příjemný a v německy mluvících zemích by se určitě neztratili, a tak jsme na ně také náležitě pyšní.

Ústního kola se zúčastnili žáci Radek Prokeš, David Chajda, Natálie Naiderová a Ema Rozsívalová ve starší kategorii. V mladší kategorii se zúčastnili žáci Šimon Mitrenga, Richard Žák, Barbora Kunovská a Jan Považan. Do okresního kola postupují Radek Prokeš a Barbora Kunovská. Všem moc gratulujeme a postupujícím přejeme mnoho štěstí a úspěchu v okresním kole.

Obrázek