Skip to main content

Nabídka ŠD

Naše školní družina je místem, kde si dítě najde prostor pro realizaci vlastních zájmů i pro aktivní odpočinek. Výchovná práce probíhá dle ročního plánu ŠD, který je sestaven z měsíčních projektů na určitá témata. Veškeré činnosti probíhají zábavnou formou, děti o činnostech spolurozhodují a pomáhají při plánování akcí – daltonské metody a principy výchovy.
Úkolem naší ŠD je pomáhat dětem při začleňování do dětského kolektivu a orientaci v něm, poskytovat dětem dostatek času a prostoru k relaxaci a odpočinku, vést děti ke slušnému chování, vzájemné úctě k sobě samým, ke spolužákům i dospělým, snaha vytvářet a prohlubovat vztah dětí k životnímu prostředí, kultuře, historickým hodnotám a tradicím, respektovat individuální schopnosti a dovednosti dětí.

Organizace ŠD
 

Ve školním roce 2017/18 je ve ŠD 11 oddělení - 3 oddělení na Horáckém náměstí a 8 oddělení na ul. Uprkova. Oddělení se naplňují do počtu 30 dětí.

Horácké nám.:

1.oddělení

Romana Dosedlová

2. oddělení

Eva Hvižďová

3. oddělení

Jana Hlávková

Uprkova:

4. oddělení

Tereza Kuzněcov

5. oddělení

Hana Jankowská

6. oddělení

Terezie Zahrádková

7. oddělení

Jitka Horáková

8. oddělení

Jarmila Perglerová

9. oddělení

Lucie Bartošová

10. oddělení

Anežka Grůzová

11. oddělení Tereza Ryšavá