Skip to main content

Konzultační hodiny ŠPP

 

Školní poradenské pracoviště - kontakty a konzultační hodiny

Mgr. Alena Khazalová, výchovná poradkyně, tel. 724 104 001, 730 516 120 nebo 533 424 155, akha@volny.cz              konzultační den/hod.: úterý 14.00 – 14.30

Mgr. Lenka Mynářová, výchovná poradkyně, tel. 541 321 507/kl.31, l.mynarova@zshoracke.org                   konzultační den/hod.: pondělí 13.50 - 14.20

Mgr. Irena Procházková, výchovná poradkyně, tel. 541 321 507/kl.19, i.prochazkova@zshoracke.org
konzultační den/hod.: úterý 14.15 – 14.45

Ing. Ilona Nesňalová,metodik prevence 2.stupně, tel.736 700 881 nebo 541 321 507/kl.30, i.nesnalova@zshoracke.org    konzultační den/hod.: středa 15.15 – 16.00

Mgr. Jana Vlachová, metodik prevence 1.stupně/Hor., tel.: 541 321 507/kl.19,  j.vlachova@zshoracke.org konzultační den/hod.: pátek 14.30 – 15.00

Mgr. Irena Košutová, výchovná poradkyně a metodik prevence 1.stupně /Uprkova, tel.: 724 557 811,  i.kosutova@zshoracke.org  konzultační den/hod.: pondělí 13.00 – 13.45

Mgr. et Mgr. Michaela Rinková, speciální pedagog, tel.541 321 507/kl.19, m.rinkova@zshoracke.org   konzultační den/hod.: pondělí 13.45 - 14.15

Pracoviště psychologů

Na ZŠ Horácké nám. působí dva školní psychologové - Mgr. Klára ProcházkováMgr. Martin Hofman

Nabízíme konzultační, poradenské, diagnostické, metodické či informační služby. Pracujeme se žáky, pedagogy i rodiči. 

Naši pracovnu najdete na pracovišti Horácké nám. v části budovy, kde sídlí třídy 1. stupně - ve druhém patře jsou to první dveře vpravo (vedle Lidl Music); na pracovišti Uprkova dveře vpravo hned vedle sborovny.  

Uvedené konzultační hodiny slouží především jako kontaktní hodiny pro žáky, kteří s námi pravidelně nepracují či potřebují něco akutního.  Pro rodiče a pedagogy nejsou předem stanoveny konzultační hodiny. Termín konzultace vám rádi nabídneme co nejdříve na základě naší domluvy telefonem, mailem či osobně.

Jsou-li dveře naší pracovny otevřené, jste srdečně zváni i mimo konzultační hodiny!

 

Mgr. Klára Procházková

Pracovní doba                            Otevřené konzultační hodiny pro žáky

Pondělí   7.30 – 16.30 (HN)            14.00 – 14.30 konzultace pro žáky

Úterý      7.30 – 16.00 (HN)            13.30 – 14.00 konzultace pro žáky

Středa    7.30 – 16.30 (Uprkova)    

Čtvrtek    7.30 – 16.00 (HN)           13.00 – 14.00 konzultace pro žáky

Pátek     7.30 – 15.00 (HN)

Další konzultační hodiny dle domluvy: mobil +420 778 403 760, tel. 541 321 507/kl.11, email: k.prochazkova@zshoracke.org.

 
Mgr. Martin Hofman

mobil +420 604 270 894, tel. 541 321 507/kl.11, email: m.hofman@zshoracke.org

Konzultační hodiny dle domluvy.

 

Pozn.: Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se školní psycholog (a další poradenští pracovníci školy) dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů.