Skip to main content

Přečetli jsme za vás ve Zpravodaji MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Posted in
holandsko.jpg
sdileni_0.jpg

Sdílení vzájemných zkušeností

V tomto školním roce jsme se my i naši žáci mohli často potkat s kolegy z jiných škol od nás i ze zahraničí. Společně s pedagogy z naší republiky, Slovenska a Ukrajiny jsme si vyměňovali názory na výuku, spolupráci s rodiči, poradenskými zařízeními, péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání učitelů, motivaci učitelů… Kolegové navštívili i naše žáky a sledovali, jak probíhá výuka přímo v praxi. Za sdílení zkušeností a vyměňování si názorů musím vyjádřit své ocenění pedagogickému týmu naší školy. Díky vysoce motivovaným učitelům a jejich soustavné práci na sobě byl naší škole vyjadřován obdiv od všech návštěvníků. V současné době byla naše škola vybrána jako centrum pro sdílení zkušeností z výuky pro další kolegy, kteří mají zájem seznámit se s tím, jak v dnešní době prostřednictvím moderních metod připravovat děti na jejich další dráhu a probouzet v nich zájem nejen o vzdělání, ale i o vzájemné vztahy, atmosféru a klima třídy a školy. V průběhu posledních deseti let naše škola urazila velký kus cesty. Do propracovaného systému se rozvinula daltonská výuka a využívání projektů ve výuce. V rámci spolupráce s rodiči fungují některé třídy v programu Začít spolu a jsme připraveni k rozšíření jejich počtu. Ve výuce jazyků došlo k výraznému zkvalitnění práce, což dokládají úspěch našich žáků v mezinárodních zkouškách i schopnost našich dětí komunikovat se zahraničními studenty u nás i v zahraničí. Co se týká přírodovědných předmětů, u některých ne zcela oblíbených jako je fyzika a matematika, dosáhli učitelé toho, že například fyzika je díky heuristické metodě jedním z nejoblíbenějších předmětů na naší škole. A matematika? Před několika lety jsme se přidali ke školám, které využívají při výuce metodu profesora Hejného. Tato metoda učí logickému myšlení, budování struktur, diskusi, objevování, spolupráci i rozvíjení vzájemných vztahů. Ve škole je také využíván mentoring pro učitele, který jim slouží ke zkvalitňování jejich práce i k práci na jejich vlastním osobnostním a profesním rozvoji. Samozřejmě nás také zajímá názor našich žáků. V průběhu školního roku navštěvuji na celý den každou třídu na druhém stupni a sleduji práci všech pedagogů i žáků. Při této příležitosti mohou žáci využít možnosti hodnocení výuky i přístupu učitelů k nim formou anonymních dotazníků. Učitelé čekají na tato vyjádření s větším napětím, než na mé hodnocení. A věřte, že jsou to hodnocení ve velké většině pozitivní. Mgr. I.Melichárková

 

Výměna s holandskými studenty aneb jak získat zkušenosti nejen v používání cizího jazyka

V průběhu letošního školního roku se nám podařilo zrealizovat výměnu, a to v pořadí již druhou s holandskou školou z městečka Naaldwijk. Naši žáci pobývali v Holandsku před Vánoci a holandští studenti nás navštívili na jaře. Jedná se o akci, kterou bychom nebyli schopni zorganizovat bez podpory rodičů zúčastněných dětí, kterým bychom touto cestou chtěli poděkovat za jejich iniciativu a ochotu. Děti se v průběhu výměny podívaly na řadu zajímavých míst v Holandsku a pobyt v České republice byl zaměřen na poznávání jižní Moravy. Po ukončení výměny jsme všechny zúčastněné požádali o zpětnou vazbu. Zajímal nás jejich pohled na klady a případné zápory. Níže uvádíme zajímavé výroky, jak ze strany rodičů, tak našich žáků. Přeji příjemné počtení! Mgr. L.Vonášková

Jak výměnu hodnotili žáci:

1. Co se ti na výměně líbilo?

Líbil se mi výlet do Moravského krasu, na Babí lom, návštěva Tree housu, vyrábění upomínkových předmětů.

Našli jsme si nové kamarády a procvičili jsme si angličtinu.

Poznala jsem novou kulturu a zjistila, jak se mají v jiných zemích. Měla jsem možnost jet s kamarády na velký výlet.

Já jsem si s mojí holandskou studentkou užila úplně všechno. Byl to nejlepší týden, ale uteklo to strašně rychle.

Zlepšil jsem si angličtinu, poznal nové kamarády, mám zkušenost s angličtinou v praxi. Poznal jsem, jak se žije v holandské rodině.

Poznal jsem tradice v Holandsku, co pěstují, a přineslo mi to hodně angličtiny. Líbil se mi let v  letadle s kamarády.

Výměnný pobyt jsem si velmi užil a určitě bych si ještě něco podobného zkusil. Všem bych ho vřele doporučil.

2. Jak ti výměna pomohla s angličtinou?

Procvičila jsem si angličtinu v praxi, protože jsem musela mluvit anglicky prakticky celý týden.

Prospělo to nejen mně, ale i celé rodině, byla to angličtina v praxi a ne před tabulí.

Pomohlo mi to nebát se zeptat na cokoliv, protože v hodině takovou možnost nezažijeme.

Naučil jsem se nová slova.

Zjistila jsem, že když musím, tak se domluvím.

Bradley byl milý a slušný kluk, vše doma bez problémů, anglicky jsme se domluvili OK – já jako maminka jsem si procvičila angličtinu asi z rodiny nejvíce, akorát, a také díky „ztrátě“ os. dokladu, jsem si měla příležitost více promluvit i s hol. učiteli anglicky při návštěvě cizinecké policie v Brně a pak během výletu do Lednice a při prohlídcezámku, parku, minaretu. (D. Jelínková)

Moc ráda bych poděkovala a pomoc s programem během návštěvy holandské studentky Demi, ze které jsme byli nadšení. Ráda bych poděkovala i paní Křivanové za organizaci prvního společného večera-posezení v Pizzerii a taky paní Budské za možnost účastnit se baseballového zahájení. (M. Faldýnová)

A co na to rodiče?

Výměna dala Alence i mně novou zkušenost, stala se zodpovědnější, musela řešit časový harmonogram, používat cizí jazyk, podívala se do jiného státu, kam bych ji jen tak nemohla poslat. Femke byla moc slušná, hodná, nadšená, mluvila méně, takže občas obě mlčely, ale

vždy danou situaci vyřešily, smály se atd. Byla přítomna i aktivit naší rodiny. (P. Oprchalová)

Naše dcery i my jsme oba týdny výměny hodnotili pozitivně. Děvčata nadchnul program rganizovaný holandskou školou i rodiči, a stejně tak česká část. Jediným záporem bylo, že zejména "naši" dva Holanďani nejevili o celou akci žádný zájem a bylo vidět, že se jí účastní proto, že musí, ne že by sami chtěli. Komunikace s nimi tedy byla náročná i pro nás, natož pak pro Lenku s Luckou. Přesto jsme však za tento typ akce rádi a děkujeme za její bezvadnou organizaci! (P. Kozák)

Při společném programu mimo školu jsem měl pocit, že mají děti spíše tendenci být a  komunikovat jen se "svými". I přesto si myslím, že taková akce má pro naše děti význam z hlediska sociálních vazeb, komunikace a samostatnosti. (M. Hubáček)

Výměnný pobyt škol je určitě výborná věc. Dětem rozšíří obzory. Být sám ( bez rodičů ) v úplně jiném prostředí, poznat, jak tam lidé běžně žijí, a domluvit se cizím jazykem – to je určitě skvělá zkušenost, kterou by jen tak nezískali ... Ten “náš” Daan mi říkal, že ho překvapuje, že jsme a žijeme podobně jako oni, čekal prý, že budeme o dost jiní. (B. Hudečková)

Víkend jsme strávili v Jeseníkách, koulovali se, blbnuli, pak poprvé v životě okusili letní bobovou dráhu, byli s námi na hradě a v aqualandu. (D. Motyčka)

Přínos vidím v tom, že děti se vzájemně ve všem "otrkávají" v cizích prostředích, aktivně používají + se cvičí v cizím jazyce, že mohou blíže vidět, jak fungují nebo nefungují rodinné vazby obecně, ať je to kdekoliv, pokud má člověk to štěstí a dar, že členové rodiny jsou ta správná "společenská" jednotka, může navíc nasát a postřehnout jemné odlišnosti ve zvycích jak uvnitř domácnosti, tak nějaké národní společenské tradice atp., což určitě rozšiřuje obzory. (J. Derková)

Chtěl bych Vám a organizátorům celého výměnného pobytu poděkovat a vyjádřit hluboké uznání. Celý projekt hodnotím velmi pozitivně. Děti získaly reálnou představu nejen o životě a kulturních zvyklostech v jiné zemi, ale měly možnost porovnat si své jazykové schopnosti pro základní porozumění se schopnostmi svých vrstevníků z Holandska. V tomto ohledu jistě našly kromě nových kamarádů i motivaci do dalšího sebevzdělávání. Snad to bylo i náhodným výběrem našeho žáka z Holandska, že mi bylo velmi líto a smutno, že projekt již končí, když jsem viděl oboustranné dojetí nových kamarádů při odjezdu domů. (M.Vondruška)