Skip to main content

Ředitelské volno

Posted in

Podle § 24, odstavec 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), vyhlašuji pro žáky Základní školy Brno, Horácké náměstí 13 z provozních a organizačních důvodů

                                                          29. 9. 2017  volný den.

V tento den přerušuji činnost školní družiny.

                                                                                                                                     Mgr. et Mgr. Ivana Melichárková

                                                                                                                                                       ředitelka školy