Skip to main content

Výuka v prvním školním týdnu

Posted in

4. září (pondělí)

1. třídy 1 vyuč. hodina (do 8.45)

2. - 9. r. 2 vyuč. hodiny (do 9.40)

- obědy 11.00 - 12.30

5. září (úterý)

1. třídy 2 vyuč. hodiny (do 9.40)

2. - 5. r. 4 vyuč. hodiny (do 11.40)

6. - 9. r. 5 vyuč. hodin (do 12.35)

6. září (středa)

1. třídy 2 vyuč. hodiny (do 9.40)

2. - 9. r. dle rozvrhu, bez odpoledního vyučování (nejdéle do 13.30)

7. a 8. září (čtvrtek, pátek)

1. třídy 3 vyuč. hodiny (do 10.45)

2. - 9. r. dle rozvrhu

 

od 11. září

1. - 9. r. dle rozvrhu