Skip to main content

Seznam členů a kontaktů

Složení škoské rady:

zástupci za zřizovatele

  • Michaela Malinová
  • Oldřich Gardáš

zástupci za rodiče

  • Gabriela Oaklandová
  • Dušan Motyčka

zástupci za školu

  • Renata špinarová
  • Miloslav Tvrz

kontakty na členy Rady

Michaela Malinová michaela.malinova@centrum.cz
Oldřich Gardáš gardas@volny.cz
Dušan Motyčka helana@volny.cz
Gabriela Oaklandová gabriela.oaklandova@gmail.com
Renata Špinaová r.spinarova@zshoracke.org
Miloslav Tvrz m.tvrz@zshoracke.org

Na členy školské rady se můžete obracet s dotazy, připomínkami a návrhy k práci školy.  Vaše podněty budou podle závažnosti projednány na nejbližším zasedání rady, na mimořádném zasedání, případně se s nimi členové obrátí na vedení školy.