Skip to main content

MŠMT

V druhém pololetí minulého školního roku vytvořili společně rodiče a pracovníci školy novou přírodní učebnu na pracovišti Uprkova. Učebna byla zřízena za finanční podpory z Rozvojového programu MŠMT: Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008. Z těchto finančních prostředků bylo zakoupeno nejen vybavení učebny, ale také další výukové pomůcky, literatura a byly vytvořeny pracovní listy s různými tématy pro praktickou výuku environmentální výchovy v naší přírodní učebně.
Na našich stránkách si můžete prohlédnout fotografie dokumentující tvorbu učebny (foto1, foto2) i pracovní listy.
Učebna byla slavnostně otevřena za účasti starosty městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora PaeDr. Ladislava Filipiho, ředitelky školy Mgr. Ivany Melichárkové, žáků, učitelů školy a rodičů.
Fotografie ze slavnostního otevření přírodní učebny najdete zde.
Učebna je od září využívána pro výuku pracovních činností i dalších předmětů.