Skip to main content

Hejného metoda?

Posted in

Každá změna v dlouhodobě zaběhnutém systému vyvolává reakce, ať už negativní, či pozitivní. V poslední době to byla např. genetická metoda čtení, písmo Comenius nebo výuka matematiky metodou prof. Hejného. Matematika založená na budování schémat se na naší škole začala vyučovat od školního roku 2014/15 na 2. stupni, nyní se tedy učí v 6. B a 7. A.

Ředitelské volno

Posted in

Podle § 24, odstavec 2 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), vyhlašuji pro žáky Základní školy Brno, Horácké náměstí 13 z provozních  a organizačních důvodů

Ze slohových prací žáků naší školy

Dlažební kostka

Odvážným štěstí přeje (i s videem)

Posted in

Akademie splnila má očekávání

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Horácké náměstí

Posted in

Rádi bychom vám oznámili, že se na přelomu roku zrodil „Spolek rodičů a přátel ZŠ Horácké nám. Brno“. Za touto iniciativou stojí nadšení a aktivita posouvat věci dál, měnit je k lepšímu, být vnímaví k místu a lidem okolo nás. Hlavní vizí spolku je přispět k rozvoji Základní školy Brno, Horácké nám., příspěvková organizace, a to zejména podporou:

Soutěž v anglickém jazyce ENGLISH JUNGLE (aktualizováno)

Posted in
aj_6.JPG

Tři žáci z 1.stupně naší školy, kteří byli vítězi kola školního, se dne 20. dubna zúčastnili městského kola soutěže v anglickém jazyce English Jungle.

Školní akademie (aktualizováno 10.5.)

Posted in
logo_akademie.png

Vážení rodiče,

rádi bychom vás pozvali na Školní akademii u příležitosti 40. výročí založení naší školy. Akademie proběhne 13. května v amfiteátru Starého pivovaru v Řečkovicích (za kostelem). Místo pro své vystoupení jsme zvolili vzhledem k nepřiměřeným požadavkům za pronájem sokolovny. 

Přijímací řízení - aktualizováno 19.5.

Posted in

Barevný velikonoční týden na Uprkové

Posted in
DSC_1226.JPG

Barevné Velikonoce

Syndikovat obsah