Skip to main content

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Horácké náměstí

Posted in

Rádi bychom vám oznámili, že se na přelomu roku zrodil „Spolek rodičů a přátel ZŠ Horácké nám. Brno“. Za touto iniciativou stojí nadšení a aktivita posouvat věci dál, měnit je k lepšímu, být vnímaví k místu a lidem okolo nás. Hlavní vizí spolku je přispět k rozvoji Základní školy Brno, Horácké nám., příspěvková organizace, a to zejména podporou:

Projekt vzájemného učení jako oslava Dne Země

Posted in
IMG_1340.JPG

Dvaadvacátý duben je vyhlášen jako Den Země. Pro žáky naší školy je to významný den také proto, že si mnozí vyzkoušejí roli učitelů. Již tradičně si na tento termín žáci druhého stupně připraví hodinový program na téma příroda na planetě Zemi. Více než 60 dobrovolníků si ve svém volném čase a jen s mírnou nápovědou chystá aktivity pro své mladší spolužáky.

Přijímací řízení

Posted in
  • Seznam škol, které budou pořádat 2.kolo přijímacího řízení, najdete na jmskoly.cz . Do 2.kola je možné podávat libovolný počet přihlášek. Přihlášky vám potvrdí škola ihned.

Skvělý úspěch v recitační soutěži aneb úspěch na pokračování

Posted in
20160315_102758.jpg

V okresním kole recitační soutěže získal první místo Tomáš Gut, žák 9.B. Úspěch opravdu cenný, neboť konkurence byla značná - účastní se nejen žáci odpovídajícího věku základních škol, ale i víceletých gymnázií. Přejeme hodně úspěchů v krajském kole. V pátek 22. dubna se konalo krajské kolo recitační soutěže Dětská scéna.

Soutěž v anglickém jazyce ENGLISH JUNGLE (aktualizováno)

Posted in
aj_6.JPG

Tři žáci z 1.stupně naší školy, kteří byli vítězi kola školního, se dne 20. dubna zúčastnili městského kola soutěže v anglickém jazyce English Jungle.

Školní akademie

Posted in
logo_akademie.png

Vážení rodiče,

rádi bychom vás pozvali na Školní akademii u příležitosti 40. výročí založení naší školy. Akademie proběhne 13. května v amfiteátru Starého pivovaru v Řečkovicích (za kostelem). První vystoupení pro veřejnost bude začínat v 16.00, druhé v 18.30.

Barevný velikonoční týden na Uprkové

Posted in
DSC_1226.JPG

Barevné Velikonoce

Den učitelů

Posted in
ucitel_5.jpg

I když 28.března, kdy učitelé slaví svůj svátek, teprve bude, na Horáckém se vzhledem k velikonočním prázdninám slavilo už dnes. Již podruhé v 8.A, která na nás nezapomněla a připravila nám opět překvapení - nejdříve to byly pozvánky vyvěšené po celé škole, pak společné setkání spojené s prezentací a nezbytným občerstvením.

My a Městský parlament dětí a mládeže Brno

Posted in
parlament_4.jpg

Městský parlament dětí a mládeže (MPDM) každý rok pořádá Zasedání základek, akci, na níž členům žákovských parlamentů představuje svoji činnost. V loňském roce se naše škola zúčastnila této akce poprvé. Tehdy byly do řad MPDM zvoleny Bára Kisová a Nikola Jančíková z 9.B.

Plesání na Horáckém s videem

Posted in

Video: https://youtu.be/bL6ZMvpxfyE

Celý předchozí měsíc se na Horáckém žilo přípravami. V pátek 18. března vše vypuklo! Kdo přišel na Sýpku v Medlánkách, rozhodně nelitoval. Konal se zde již 2. žákovský ples, který pořádal žákovský parlament.

Syndikovat obsah