Skip to main content

Přijímací řízení (aktualizováno 24.dubna)

Posted in
  • Žáci, kteří byli přijati na víceletá gymnázia, si mohou po předložení sdělení o přijetí vyzvednout zápisový lístek v kabinetě č.219 (2.patro).

Výtvarná soutěž pro žáky brněnských ZŠ na téma Osvobození města Brna

Posted in
plakat_Brno2015.jpg

Školní kolo proběhlo v hodinách výtvarné výchovy. Jedna z vybraných prací se dostala až na náměstí Svobody, kde se včera uskutečnilo vyhlášení tří nejlepších prací. Cenu zde přebrala i Zuzka Mulíčková z 8.B. Srdečně jí blahopřejeme.

Světový den knihy

Posted in
images.jpg

Každý milovník knih by si měl ve svém kalendáři zakroužkovat datum 23. dubna. V tento den se totiž slaví Světový den knihy. Jeho účelem je podpořit zejména mladé lidi, aby objevili kouzlo knihy a začali číst s chutí, nikoli z donucení či s odporem.

Informace k zájezdu do Anglie

Posted in

Pomalu se blíží termín zájezdu do Anglie. Podrobné informace s veškerými detaily se dozvíte na 3 schůzkách a účast na nich je povinná (potřebuji vaše podpisy)!

1. 28.dubna (úterý) v 14:00 schůzka pro děti – informace o organizaci zájezdu, poučení o bezpečnosti, jak se sbalit

English jungle

Posted in

Dne 21. dubna se čtyři žáci z 1.stupně naší školy zúčastnili soutěže v anglickém jazyce English jungle. Děti byly zkoušeny z čtení a psaní, doplňování chybějících slov do textu nebo přiřazovaly obrázky ke slovům. Dále absolvovaly náročný poslech, kde slova řadily do správného pořadí, spojovaly obrázky se slovy nebo obrázky vybarvovaly.

Návštěva Holandska - úterý

Posted in

Dnes jsme byli v Amsterdamu. Měli jsme sraz v 7:30, takže jsme vstáváli velmi brzo. Jeli jsme autobusem ze školy. Když jsme dojeli, jeli jsme jednu hodinu lodí. Poté jsme měli dvě hodiny rozchod. Po rozchodu jsme jeli zpět ke škole. Večer jsme ještě šli do restaurace.  Michaela Svobodová

Zpráva z projektu EDISON

Posted in

Během měsíce března navštívilo naši školu několik anglicky hovořících studentů, kteřínás seznamovali se životem v jejich domovech. Zprávu z celého projektu najdte zde.

Přijímání dětí do školní družiny

Posted in

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

přijímání dětí do ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vypracoval:

Návštěva Holandska - sobota

Posted in
26.jpg

První den - 16.dubna jsme se začali scházet v 19:30 na parkovišti. Shromažďovali jsme se a čekali na náš autobus. Tímto autobusem jsme jeli do Prahy, kde jsme pak přesedli na druhý autobus směr Rotterdam. Jeli jsme přes noc a do Rotterdamu jsme dorazili v 14:00. Cesta byla celkem dlouhá, ale dala se přežít.  Martin Fajt z 8.A a Dorian Keršner ze 7.C

Návštěva Holandska - pondělí

Posted in
hol_16.jpg

Dnes jsme se sešli ve škole. Na začátek byli prezentace, které si přiravili holandští studenti. Poté jsme měli 15 minut přestávku. Následovala hodina o Anně Frankové a tělocvik. Po tělocviku jsme měli čas na oběd a pak jsme jeli do centra Naaldwijku. Tady jsme měli doplnit naše pracovní listy. V 15 hodin naše akce končila, ale většina z nás tu ještě nějakou dobu zůstala.

Syndikovat obsah