Skip to main content

Ředitelské volno

Posted in

Podle § 24, odstavec 2 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), vyhlašuji pro žáky Základní školy Brno, Horácké náměstí 13 z provozních  a organizačních důvodů

18. 11. 2016

volný den

V tento den bude přerušen i provoz školní družiny.

Ivana Melichárková

 

Zájezd do Velké Británie - Skotsko

Posted in

VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI!
Letošní zájezd do Velké Británie je tady!
Tentokrát  se vydáme na sever, jedeme do Skotska!

Přerušení provozu školní družiny

Posted in
Z provozních a organizačních důvodů bude v období podzimních prázdnin 26.10. a 27.10. přerušen provoz školní družiny.
 
                                      Ivana Melichárková, ředitelka školy

Jednotné přijímací zkoušky

Posted in

V tomto školním roce dochází v přijímacím řízení k několika změnám.

1. Jednotné přijímací zkoušky se konají povinně na všech oborech, které končí maturitou.

Projektový den Práce v centrech

Posted in
IMG_4351.JPG

Pátek 21.10. 2016

Připraveno pět center pro děti a dospělého pomocníka, rodiče.

Výlet do Prahy

Posted in
mms_img1993791559_2.jpg

Ve vlastivědě jsme se čtvrťáky probrali učivo ČR – naše vlast, proto jsme 18.října s cestovní agenturou Úsměv vyrazili do Prahy podívat se do Poslanecké sněmovny a Senátu. A protože v lednu se budeme učit o historii naší země, výlet do hlavního města jsme spojili s prohlídkou nejznámějších památných míst.

Zájezd do Velké Británie

Posted in

Vážení rodiče, milé děti!
Letošní zájezd do Velké Británie je tady! 
Tentokrát  se vydáme na sever, jedeme do Skotska!

Výlet do Vídně

IMG_1498.JPG
Ve středu 19. 10. 2016 se uskutečnila naše již tradiční akce - výlet do Vídně. Navštívili jsme zámek Schönbrunn a přilehlý park se ZOO, poté jsme pokračovali do centra města a náš výlet jsme zakončili v Prátru, kde si všichni užili adrenalinových atrakcí. Děkuji všem vyučujícím za vzornou přípravu a účastníkům za skvělé chování.

Podzimní dílny

Posted in

Náměty dílen se nabízejí téměř samy – co je v daném období aktuální, co nás trápí, co by vás mohlo zajímat... Anketou jsme se pokoušeli zjistit, na kolik je naše nabídka lákavá, i zde jsou rezervy. Jakékoliv nápady jsou proto vítány.

 Co všechno se odehrává v 1.třídě

Mezitřídní projekt 1.A a 3.A aneb zvládnu učit prvňáka?

Posted in
DSCF2504.JPG

Pátek 14.října byl pro třeťáky i prvňáky zajímavým dnem. Každý menší si vylosoval většího a společně plnili úkoly – počítání, evidence ovoce a zeleniny, přiřazování slov, slabiky ve slovech, telegraf – uhodni, které je to slovo. Menší se snažili, větší pomáhali, vysvětlovali a byli svým mladším kamarádům oporou.

Syndikovat obsah