Skip to main content

Projektový den s kánoisty

Posted in
kanoe_4.JPG

Tento týden v úterý nás navštívili bývalí žáci – sourozenci Martina a Adam Satkovi, kteří jsou úspěšnými reprezentanty České republiky v závodní kanoistice.

Závody ve šplhu 3. – 5. ročníků

Posted in
splh_5.jpg

Žáci naší školy se 18. 11. 2015 účastnili obvodního kola soutěže ve šplhu. Závody probíhaly na ZŠ Novoměstská. Každý ročník měl svou kategorii a ještě rozdělenou na chlapce a dívky. Děti šplhaly ze všech sil. Do městského kola se probojovali žáci 5. ročníku. Sabina Skoupá získala v obvodním kole 1. místo a Filip Kala obsadil 3. místo.

Výlov rybníka

Posted in
výlov_2.jpg

Třeťáci se v pondělí vydali na výlet k pohořelickému rybníku Vrkoč. Na děti ze 3.D a 3.E čekal krásný slunný den za poznáním práce rybářů.

Celoškolní projekt u třeťáků

Posted in
uprkova_2.JPG

…tak dnešní projektový den byl opravdu bomba a my jsme si ho užily, slyšela jsem od dětí po jeho skončení. Zažila jsem na škole už nemálo projektových dnů, ale myslím, že na tento budu z pozice dospělého i učitele dlouho vzpomínat.

Hlavní je mít před sebou cíl

Posted in
DSCF8804.JPG

Letošní celoškolní projekt měl dva cíle – zdůraznit význam často opomíjených výchov a v návaznosti na úspěchy dosažených v této oblasti pozvat absolventy, kteří jednak dosáhli nevšedních výsledků, jednak se v těchto oborech realizují i profesně.

Den otevřených dveří

Posted in

Zveme všechny zájemce na Den otevřených dveří dne 8.12.2015. Ředitelství školy

Ředitelské volno

Posted in

 Podle § 24, odstavec 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), vyhlašuji  pro žáky Základní školy Brno, Horácké náměstí 13 z provozních  a organizačních důvodů

Volba povolání

1. Přihlášky na umělecké školy, kód 82, je třeba podat do 30.listopadu. Informace u Aleny Khazalové.

2. MŠMT vyhlásilo pro školní rok 2015/2016 pokusné ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky (dále pokusné ověřování).

Beseda s pamětnicí

Posted in
kniha.jpg

V úterý 10. listopadu se žáci devátých ročníků měli možnost setkat s paní Věrou Sosnarovou, pamětnicí, která byla v roce 1945 transportována se svou matkou a sestrou do SSSR. Tam strávila osm let v gulagu na Sibiři a poté dvanáct let v různých dolech a továrnách. O svém osudu napsala knihu Krvavé jahody.

Zborovský závod branné zdatnosti memoriálu Heleny Jarošové 15.10.2015

Posted in
bz3.jpg

Jelikož se v letošním roce nekonal plánovaný branný závod Vranovská empiáda, kterého se každoročně účastníme, rozhodli jsme se spolu s našimi 16 žáky druhého stupně změřit síly s ostatními ve Zborovském závodu branné zdatnosti. Čekaly nás nové disciplíny, jako střelba ze vzduchovky, lanová překážka či plížení.

Syndikovat obsah